Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet tilbyr et bredt utvalg boligtyper og har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling. Selskapet fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig har bransjeledende resultatmarginer, og et mål om å å utbetale minimum 60 prosent av årsresultatet etter skatt resultatet i utbytte.

Selvaag Bolig viderefører over 70 års erfaring fra Selvaag som har bygget om lag 60 000 boliger siden 1948. I 2008 ble Selvaag Bolig etablert som et rent boligutviklingsselskap som setter ut entrepriser på anbud. Dette gir selskapet et stort konkurransefortrinn gjennom blant annet lavere byggekostnader, lavere markedsrisiko og mer fleksibel organisasjon.

Selvaag Bolig ASA ble notert på Oslo Børs 14. juni 2012

Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper, og har hovedkontor på Ullern i Oslo.