Selvaag Bolig skal skape verdier for samfunnet gjennom å bygge gode boliger som folk flest har råd til å kjøpe og som står seg over tid. Hensyn til klima, miljø og samfunn er en integrert del av virksomheten.

Utfyllende informasjon finnes i selskapets årsrapport.