Selvaag Bolig har langsiktige og gode bankrelasjoner med DNB, Handelsbanken, SR-Bank, SMN og Nordea som primære relasjonsbanker. I tillegg har konsernet også kredittengasjementer hos andre norske banker, og gjeld knyttet til tilbakekjøpsavtaler og selgerkreditter hos Urban Property.

Lånefasilitet Forfall Rente margin Låneramme Trukket lån
Revolverende kredittfasilitet fra DNB 2025 2,5 % - 3,0 % NOK 300 millioner
Driftskreditt fra DNB 2024 2,1 % NOK 150 millioner
Tomtelån fra ulike nordiske kredittinstitusjoner 2024 - 2026 1,5 % - 2,95 % NOK 95 millioner
Byggelån fra ulike nordiske kredittinstitusjoner 2024 - 2026 1,65 % - 2,4 % NOK 910 millioner
Gjeld til Urban Property 3,75 % + tilleggsgebyrer NA NOK 405 millioner