Kilde: Modular Finance AB. Innsamlet og behandlet data fra blant annet VPS og Morningstar.