ABG Sundal Collier Bengt Jonassen bengt.jonassen@abgsc.no +47 22 01 60 98
DNB Markets Simen Mortensen simen.mortensen@dnb.no +47 22 94 88 45
Handelsbanken Oscar Lindquist oscar.lindquist@handelsbanken.se +46 (0)730546032

Selvaag Bolig følges av analytikerne nevnt over. Vennligst merk at disse analytikernes meninger, estimater eller prognoser vedrørende Selvaag Boligs utvikling ikke representerer Selvaag Boligs – eller Selvaag Boligs ledelse sine meninger, estimater eller prognoser. Oversikten over analytikere representerer ikke Selvaag Boligs godkjennelse av, eller medvirkning til slik informasjon, konklusjoner eller anbefalinger.