Selvaag Bolig ønsker å motta varsel om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold omfatter forhold i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i Selvaag Bolig eller etiske normer. For eksempel:

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø, herunder trakassering
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Listen er ikke ment å være uttømmende, også andre forhold kan omfattes. Ytring om forhold som gjelder produktgaranti eller arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes i utgangspunktet ikke som varsling, med mindre forholdet omfattes av bestemmelsen ellers. Det betyr at for eksempel garantisaker, personalkonflikter eller faglig uenighet som utgangspunkt ikke nyter varslingsvern. Selskapet ønsker imidlertig å ha en lav terskel for varsling.

Lovbrudd eller overtredelser av Selvaag Boligs regler og retningslinjer skal rapporteres til juridisk direktør Erlend Rølles:

E-post: ero@selvaagbolig.no, telefon: 911 80 155

Rapporteringen kan også skje helt anonymt via webskjema (usporbart via. tredjepartsleverandør): Klikk her