Kontofører

Etter loven plikter allmennaksjeselskap å være registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS). For å kunne registrere seg hos VPS må selskapene velge en kontoførende bank, som skal være bindeleddet mellom selskapet og VPS. Selvaag Bolig har valgt DNB.

Dersom du har spørsmål relatert til din beholdning av aksjer i Selvaag Bolig, vennligst kontakt:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 sentrum
0021 Oslo
Tlf.: +47 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

Revisor

Selvaag Bolig revideres av PricewaterhouseCoopers (PwC) i Oslo:

PricewaterhouseCoopers AS
Postboks 748, Sentrum,
0191 Oslo
Telefon: 02316