Olav H. Selvaag

(Født 1969) Styreleder
Olav H. Selvaag har vært styreleder i Selvaag Bolig ASA siden 2008. Han begynte sin karriere i KLP Eiendom, og har siden jobbet innenfor entreprenør, næringseiendom og boligutvikling. Han jobber i dag som eier og styremedlem i Selvaag Gruppen. Olav er styreleder i Snøhetta AS, Selvaag Bolig ASA, Selvaag Prosjekt og Kulturstiftelsene på Tjuvholmen. I tillegg sitter han som styremedlem i blant annet Nationaltheatret og Selvaag Eiendom. Han har en Master of Science fra Stanford University, USA.

Gisele Marchand

(Født 1958) Styremedlem
Marchand har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden 2012 og styreleder siden 2018. Hun har bred ledelses- og styreerfaring. Bl.a. har hun vært konserndirektør i DNB med ansvar for retailmarkedet i Norge samt adm.dir. i Batesgruppen, Statens pensjonskasse, Eksportfinans og advokatfirma Haavind. Hun har styreerfaring fra bl.a. Oslo Børs, Norske Skog og Fornebu Utvikling. Hun er i dag heltids styrearbeidende som styreleder i Gjensidige Forsikring ASA, Norgesgruppen Finans AS og Boligbygg KF samt styremedlem i Norgesgruppen ASA, Scatec Solar ASA, Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS. Marchand er norsk statsborger. Hun er leder av selskapets revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg.

Tore Myrvold

(Født 1971) Styremedlem
Myrvold har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden mai 2018. Han begynte sin karriere som revisor i Deloitte, før han gikk videre til stilling som konserncontroller i Hjemmet Mortensen. Myrvold har siden 2005 vært ansatt i Selvaag Gruppen, hvor han blant annet har vært økonomidirektør og konserndirektør, før han overtok som administrerende direktør sommeren 2016. Han er styremedlem i samtlige av Selvaag Gruppens datterselskaper. Myrvold er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra NHH Norges Handelshøyskole. Myrvold er norsk statsborger. Tore Myrvold er medlem av selskapets revisjonsutvalg.

Sissel Kristensen

(Født 1972) Styremedlem (valg av ansatte)
Kristensen har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA fra april 2017. Hun er utdannet revisor ved Økonomisk College og har jobbet innen revisjon og økonomi siden 1995. Kristensen har hatt stillingen som regnskapssjef i Selvaag Bolig ASA fra juli 2011. Kristensen er norsk statsborger.

Øystein Thorup

(Født 1971) Styremedlem
Thorup er jurist med toppledererfaring fra eiendomsbransjen som administrerende direktør i Orkla Eiendom AS og siden 2012 som administrerende direktøri Avantor ASeiendom. Thoruphar erfaring fra en rekke styreverv og kjenner hele verdikjeden i prosjektutvikling. Thorup er norsk statsborger.

Camilla Wahl

(Født 1970) Styremedlem
Wahl er advokat med lang erfaring fra egen advokatvirksomhet i tillegg til advokatfirma Selmer, Wikborg Rein og Legalteam advokatfirma DA. I tillegg har hunvært daglig leder i Wahl Eiendom AS, og er i dag arbeidende styreleder i samme selskap. Wahl har styreerfaring fra Rom Eiendom AS, DnB Eiendomsinvest I ASA og Pareto Bank ASA. Wahl er norsk statsborger.

Patrik Eriksson

(Født 1985) Styremedlem (valg av ansatte)
Eriksson har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA fra mai 2021. Han er utdannet sivilingeniør i byggteknikk fra Chalmers tekniske högskola i Gøteborg. Eriksson har jobbet med prosjektledelse i Selvaag Bolig siden 2014 og har vært prosjektdirektør siden 2021. Eriksson er svensk statsborger.