Boliger til en tredjedel av prisen

I over 60 år har Selvaag brutt grenser og satt standarder for boligbygging i Norge. Over 100 000 nordmenn bor i dag i Selvaag-boliger.

I 1948 revolusjonerte ingeniør Olav Selvaag fra Lista (1912-2002) boligbyggingen. Han mente at det var mulig å bygge tre ganger raskere og til en tredel av prisen, og ble utfordret av Morgenposten til å bevise sin påstand. Selvaag slo til, og i 1948 sto det berømte Ekeberghuset i Oslo ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen, som beviste Selvaags teorier om en ny og mer effektiv standard for boligbygging.

Selvaags nye metoder ble raskt til standarder. Han utviklet nye, bedre, mer rasjonelle og rimelige byggemetoder. Dette gjaldt blant annet materialbruk og byggteknikk. Han innførte seriebygging av standardiserte hustyper og leiligheter som muliggjorde raskere oppføring av boliger, noe som ble et viktig bidrag i arbeidet med å bøte på den store boligmangelen i etterkrigstiden. Selvaags bygningsmetoder og –filosofi var i begynnelsen svært omstridt i fagkretser, men fikk etterhvert økende tilslutning.

Selvaag hadde også flere radikale forslag knyttet til byutvikling og samferdselsprosjekter. Han var kritisk til den ustrukturerte planleggingen som preget hovedstaden. Hans visjon var at sentrum skulle bli et levende bomiljø preget av mennesker, slik byen opprinnelig hadde vært for flere hundre år siden. En av fanesakene var Oslos tilknytning til fjorden. Ifølge Selvaag var de store veiene langs fjorden et hinder for tilgangen til sjøen.

På 1980-tallet lanserte han derfor ideen om vannlinjen – en senketunnel for biltrafikk som skulle gå under fjorden, fra Filipstad til Lodalen. Han tilbød seg både å bygge den og drive den ved hjelp av bompengefinansiering i 20 år. Selvaag var forut for sin tid. Først mange år senere bestemte Oslo kommune og myndighetene seg for å gjøre noe med byens sjøfront.

I dag er Olav Selvaag anerkjent som en av Norges mest betydningsfulle boligutviklere gjennom tidene. Selvaag Bolig viderefører denne unike erfaringen fra byggingen av nær 60 000 boliger gjennom mer enn 70 år.

I august 2008 ble boligutviklingsvirksomheten til Selvaag Gruppen skilt ut og fortsatt under navnet Selvaag Bolig. Etter dette har alle transaksjoner mellom Selvaag og Selvaag Bolig skjedd med armlengdes avstand.

Selvaag Bolig ASA ble notert på Oslo Børs 14. juni 2012.