Selvaag Bolig definerer medlemmer av styret og konsernledelsen, personer i selskapet som er ansvarlige for økonomi, regnskap, finans og administrasjon, samt selskapets revisor, som primærinnsidere.

En oversikt over primærinnsidere i Selvaag Bolig finnes her.

En oversikt over meldepliktige handler i Selvaag Bolig finnes her.