Generalforsamlingen utøver den høyeste myndighet i Selvaag Bolig ASA og skal være en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Styrets leder og daglig leder i Selvaag Bolig ASA skal delta på generalforsamlingen og resten av styret, valgkomiteen og revisor oppfordres til å delta.

Innkalling sendes til aksjeeiere og gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider senest 21 dager før avholdelse.

Innkallinger og protokoller