Selvaag Bolig har langsiktige og gode bankrelasjoner med DNB, Handelsbanken, SR-Bank, SMN og Nordea som primære relasjonsbanker. I tillegg har konsernet også kredittengasjementer hos andre norske banker.

Banklån Forfall Rente margin Låneramme
Revolverende kredittfasilitet fra DNB 2022 3,4 % NOK 150 millioner
Driftskreditt fra DNB 2020 2,0 % NOK 150 millioner
Tomtelån fra ulike Nordiske kredittinstitusjoner 2020 - 2024 2,0 % - 2,5 %
Byggelån fra ulike Nordiske kredittinstitusjoner 2020 - 2022 1,75 % - 2,6 %