Selvaag Bolig har langsiktige og gode bankrelasjoner med DNB, Handelsbanken, SR-Bank, SMN og Nordea som primære relasjonsbanker. I tillegg har konsernet også kredittengasjementer hos andre norske banker.

Banklån Forfall Rente margin Låneramme
Revolverende kredittfasilitet fra DNB 2023 2,5 % - 3,0 % NOK 150 millioner
Driftskreditt fra DNB 2022 2,1 % NOK 150 millioner
Tomtelån fra ulike nordiske kredittinstitusjoner 2022 - 2024 1,5 % - 2,95 %
Byggelån fra ulike nordiske kredittinstitusjoner 2022 - 2024 1,65 % - 2,4 %