Visjon og verdier

Felles ambisjoner, felles verdier

Selvaag Bolig skal være Norges ledende boligbygger, basert på en unik evne til å utvikle kompetanse. Vi skal være et særlig kreativt kraftsenter for nyskaping.

For å kunne leve opp til dette, har vi to verdier som vi ønsker skal prege alt vi gjør. Vi sammenfatter disse verdiene i to ord: Omtanke og skaperkraft. Med nettopp omtanke og skaperkraft utvikler Selvaag Bolig eiendommer til glede for generasjoner.

Alle som jobber i Selvaag Bolig har en felles ambisjon om at det skal være godt å jobbe i Selvaag, og trygt å handle med Selvaag. Vi skal bygge boliger for folk flest, vi skal skape gode bomiljøer og bidra til bedre byer. Selvaag har en stolt historie som innovativ boligbygger.

Helt siden 1948 har Selvaag brutt grenser og satt standarder for boligbygging i Norge. Vi var blant annet de første som bygget et bomiljø med kjøpesenter, vi skapte terrassehus, og vi fant opp isolasjon i standardstørrelser. Blant våre nyeste konsepter er billige boliger bygget med moduler, og Plussboliger med service som på hotell. Gode idéer som blir til gode boliger. For like viktig som idéene, er evnen til å realisere dem.

Shared-ambitions