Styret

Olav Hindahl Selvaag, (født 1969) , Styreleder

Portrait

Olav H. Selvaag har vært styreleder i Selvaag Bolig ASA siden 2008. Han begynte sin karriere i KLP Eiendom, og har siden jobbet innenfor entreprenør, næringseiendom og boligutvikling. Han jobber i dag som eier og styremedlem i Selvaag Gruppen. Olav er styreleder i Snøhetta AS, Selvaag Bolig ASA, Selvaag Prosjekt og Kulturstiftelsene på Tjuvholmen. I tillegg sitter han som styremedlem i blant annet Nationaltheatret og Selvaag Eiendom. Han har en Master of Science fra Stanford University, USA.

Gisele Marchand, (født 1958) , Styremedlem

Marchand har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden 2012 og styreleder siden 2018. Hun har bred ledelses- og styreerfaring. Bl.a. har hun vært konserndirektør i DNB med ansvar for retailmarkedet i Norge samt adm.dir. i Batesgruppen, Statens pensjonskasse, Eksportfinans og advokatfirma Haavind. Hun har styreerfaring fra bl.a. Oslo Børs, Norske Skog og Fornebu Utvikling. Hun er i dag heltids styrearbeidende som styreleder i Gjensidige Forsikring ASA, Norgesgruppen Finans AS og Boligbygg KF samt styremedlem i Norgesgruppen ASA, Scatec Solar ASA, Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS. Marchand er norsk statsborger.

Hun er leder av selskapets revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg.

Anne Sofie Bjørkholt, (født 1965), styremedlem

Bjørkholt har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden 2013. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring med eiendomsjuss gjennom 25 år som forretningsadvokat, herunder som partner fra 2002. Hun har også erfaring fra Skatteetaten. Fra 2009 har Bjørkholt vært partner i advokatfirmaet BAHR. Bjørkholt arbeider særlig med transaksjoner og strukturering av eiendomsutvikling for bolig- og næringseiendom. Hun er hyppig benyttet som foredragsholder innenfor områdene eiendom, eiendomsutvikling og skatt/avgift. Bjørkholt er norsk statsborger.

Peter Groth, (født 1947), styremedlem

Groth har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden 2015. Han er utdannet ved NTH (NTNU) og har bred erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen gjennom mer enn 40 år. Han har vært ansatt i Selmer, Norwegian Contractors, Andenæsgruppen, Nydalens Compagnie og Aspelin Ramm Gruppen. Han har for tiden styreverv i blant annet Mustad Eiendom, Høegh Eiendom, Aase Byggadministrasjon, Møller Eiendom og Høyres hus. Groth er medlem av Rådet for Byarkitektur. Groth er norsk statsborger.

Peter Groth er medlem av selskapets godtgjørelsesutvalg.

Tore Myrvold, (født 1971), styremedlem

Myrvold har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA siden mai 2018. Han begynte sin karriere som revisor i Deloitte, før han gikk videre til stilling som konserncontroller i Hjemmet Mortensen. Myrvold har siden 2005 vært ansatt i Selvaag Gruppen, hvor han blant annet har vært økonomidirektør og konserndirektør, før han overtok som administrerende direktør sommeren 2016. Han er styremedlem i samtlige av Selvaag Gruppens datterselskaper. Myrvold er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og statsautorisert revisor fra NHH Norges Handelshøyskole. Myrvold er norsk statsborger.

Tore Myrvold er medlem av selskapets revisjonsutvalg.

Sissel Kristensen, (født 1972), styremedlem (valgt av ansatte)

Kristensen har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA fra april 2017. Hun er utdannet revisor ved Økonomisk College og har jobbet innen revisjon og økonomi siden 1995. Kristensen har hatt stillingen som regnskapssjef i Selvaag Bolig ASA fra juli 2011. Kristensen er norsk statsborger.

Rune Magnus Thomassen, (Født 1972), Styremedlem (valgt av ansatte)

Thomassen har vært styremedlem i Selvaag Bolig ASA fra april 2019. Han begynte sin karriere som ingeniør i Skanska anlegg og har også jobbet som senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han startet i Selvaag Bolig ASA (Kaldnes brygge AS) som prosjektleder i april 2006, og er siden mai 2017 ansatt som regionsjef for Vestfold. Thomassen er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU. Thomassen er norsk statsborger.