Juridisk informasjon

Selvaag Bolig er et norsk allmennaksjeselskap (ASA), etablert under norsk lov og med skattemessig hjemsted i Norge.

Selvaag Bolig er notert på Oslo Børs fra 14. juni 2012.

Under finnes en oversikt over juridisk nøkkelinformasjon for aksjonærer i Selvaag Bolig, basert på relevant juridisk regelverk for børsnoterte selskaper. Oversikten er utarbeidet av Oslo Børs.

Download item year list
Date Download Description